Registration E-CATALOG Contact Sign into newsletter Brochures
Catalogues

DICHTOMATIK Landskrona

Ett tätningsföretag i tiden

Dichtomatik är ett modernt handelsföretag som, via ett globalt samarbetsnätverk med ledande producenter, byggt upp ett av världsmarknadens absolut bredaste sortiment av industritätningar. Produktkraven styrs från Dichtomatiks tekniska center i Hamburg som byggt upp en unik teknisk kompetens.

Dichtomatik, med huvudkontor och tekniskt center Hamburg, distribuerar och marknadsför tätnings-sortimentet över hela världsmarknaden via egna dotterbolag eller via partners.

Dichtomatik AB med kontor och lager i Landskrona, ansvarar för försäljning, marknadsföring och distribution av Dichtomatiks sortiment av industritätningar och plastskyddskomponenter på den Skandinaviska marknaden.

Dichtomatik har utvecklat en effektiv logistik som i kombination med strategiskt utplacerade centrallager ger dotterbolag och partners möjligheter att på sina respektive marknader ge sina kunder en optimal leveransservice.

Dichtomatiks produktsortiment omfattar tätningar för roterande – fram och återgående – och statiska funktioner, vilket med andra benämningar utgörs av Radialtätningar, Hydrauliktätningar, O-ringar i nämnd funktionsordning för att nämna huvudsortimenten. Vi täcker därmed hela funktionsbredden och kan i varje enskilt kundärende runt om i världen erbjuda hela kundbehovet.

Dichtomatiks representanter är välutbildade tätningsspecialister som är tränade för att hjälpa kunderna med allt som är kopplat till våra produkter och medverka till kostnadseffektiva lösningar.

DICHTOMATIK Landskrona

Landskrona

Kunden i fokus

Vårt lager

Din kontakt